กระทรวงมหาดไทยประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของ COVID-19 เน้นย้ำทุกจังหวัดศึกษาข้อปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกัน

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง COVID-19 ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมแสดงความมั่นใจในมาตรการบริหารจัดการ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนต

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการร้านตัดผม เสริมสวย หลังมีการผ่อนปรนให้เปิดบริการได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง

Read more

ครบ ๑๔ วัน เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาหายเพิ่ม ๑ ราย ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคพร้อมช่วยเหลือประชาชนสู้ COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล

ครบ ๑๔ วัน จังหวัดเชียงใ

Read more