จังหวัดเชียงใหม่รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมในการร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างเป็นรูปธรรม

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

รองนายกฯ ลงพื้นที่ นำปลูกต้นไม้ต้นแรก เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่

Read more

เชียงใหม่ปิดศูนย์บัญชาการคณะทำงานป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าฯ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่เชิงลึกแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมาถอดบทเรียน เตรียมแผนดำเนินการปีต่อไป

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำ การบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลังสิ้นสุดช่วงห้ามเผา ให้เป็นไปตามแผน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเช

Read more

?กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32 ขึ้นบินดับไฟป่าพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่??

?กรมป้องกันและบรรเทาสาธา

Read more

เชียงใหม่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ป่า ร่วมฟื้นฟูสภาพป่าช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ปลายพฤษภาคมนี้

จังหวัดเชียงใหม่กระตุ้นก

Read more