ประกันสังคมเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน มหาวิทยาลัยพายัพ ในโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่”

ประกันสังคมเชียงใหม่ร่วม

Read more

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้ม ค้นหากลุ่มเสี่ยงป้องกัน COVID-19 ระบาดระลอก ๒ ร่วมโรงพยาบาลลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจร้านฮอมบาร์

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ. เชียงใหม่ ติดตามการใช้งานฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงพยาบาลลานนา

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

Read more