นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะ ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ เจดีย์ขาว และขอขมาแม่น้ำปิง เนื่องในโอกาสการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ๒๕๖๓

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

Read more

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานพิธีส่งตัวนักกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more