ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เยี่ยมชมเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนมาตรการผ่อนปรน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง

Read more

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เชิญชวนร่วมฉลองในอาณาจักรคริสต์มาสสุดอลังการ “The Kingdom of Happiness 2020”

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงให

Read more