เงินบริจาคเพื่อช่วยน้ำท่วมภาคอิสาน โดยเครือข่ายภาคประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้รับการโอนไปยังจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว

เชียงใหม่: ตามที่เครือข่

Read more

รถบรรทุกสิ่งของโครงการ “รวมพลังน้ำใจ เชียงใหม่ สู้ภัยน้ำท่วมอิสาน” ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว

เชียงใหม่ – ตามที่

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสื่อมวลชนรับบริจาคความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคอิสาน

เชียงใหม่ – เครือข

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสื่อมวลชนรับบริจาคความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคอิสาน

เชียงใหม่ – เครือข

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสื่อมวลชนรับบริจาคความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคอิสาน

เชียงใหม่ – เครือข

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสื่อมวลชนรับบริจาคความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคอิสาน

เชียงใหม่ – เครือข

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสื่อมวลชนรับบริจาคความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคอิสาน

เชียงใหม่ – เครือข

Read more