เชิญชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ณ บริเวณลานหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

เชิญชวนอุดหนุนสินค้าเกษต

Read more

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัด

Read more

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ ๒

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษต

Read more

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นำบริการด้านการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอแม่อาย

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ออก

Read more

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ และพิธีบันทึกข้อตกลงการแก้ปัญหาป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปงยั้งม้า จังหวัดเชียงใหม่ นำผลิตภัณฑ์งาดำชิงรางวัลระดับเขต

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN CMU) ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแก่เกษตรกรโครงการร้อยใจรักษ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชีย

Read more