รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขึ้นบินดับไฟป่าบนเขาสูงที่แม่แตง กำชับ จนท. ภาคพื้น เข้าดับให้สนิท

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเช

Read more

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ห่วงสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง กำชับดูแลใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างคุ้มค่า

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับสื่อมวลชนภาคใต้ที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more