สหกรณ์เชียงใหม่ร่วมกับพันธมิตรชูสินค้าคุณภาพมาตรฐานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใน “งานแสดงสินค้าสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ (ภาคเหนือ)” 🥕🥦🍆🍅

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชี

Read more