ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำเด็ก ๆ ในอุปภัมภ์ของมูลนิธิสานฝันเพื่อสันติภาพร่วมกิจกรรมในโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา และจัดกิจกรรม “๑๒ สิงหา ลูกพาแม่เที่ยว ครบในแห่งเดียว เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่”

๑๒ สิงหา ลูกพาแม่เที่ยว

Read more

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เล

Read more

องค์การสวนสัตว์มอบหมายให้สวนสัตว์เชียงใหม่ให้ความช่วยเหลือ “เชียงใหม่ซูอควอเรียม” ในภาวะวิกฤต COVID-19

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more