สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคมนี้ เป็นต้นไป

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนา

Read more

“Rose Garden: สวนกุหลาบแห่งรัก” ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – Rose G

Read more

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ เร่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด หลังพบ Timeline ของผู้ติดเชื้อ COVID-19 เข้าเที่ยวภายในสวน

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนา

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์จัดโครงการ “เยาวชนคนดีและรัฐวิสาหกิจร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ ๓

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับส

Read more

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรม เรื่องเล่ารอบจาน “นวัตกิน . . . ในวันเมื่อข้าวหมดหม้อ . . . ภูมิปัญญาจากคนพื้นถิ่นเพื่อคนทั้งโลก”

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วม

Read more

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัยจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๓” ที่เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์รับตราสัญลักษณ์ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนา

Read more