สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเผยเทคนิคการปลูกองุ่น ‘ไชน์ มัสแคท’ ให้ไม่มีเมล็ด ภายใต้ระบบปลูกแบบโครงการหลวง

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุม “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๙ (NACC Integrity Awards)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจรรม “สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน”

เชียงใหม่ – สถาบัน

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงานเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง) . . . พืชมหัศจรรย์”

เชียงใหม่ – สถาบัน

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯ มูลนิธิโครงการหลวง จัดงานสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมรวมใจปลูกต้นไม้ประจำพระองค์✨“ต้นรวงผึ้ง”✨

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ชวนคอกาแฟร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษหมอกควันด้วยการดื่มกาแฟจากพื้นที่สูง

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more