พิธีส่งมอบรถโครงการจัดหารถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการคุซะโนะเนะ)

แพร่ – เมื่อวันที่

Read more

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสาธิตการจัดดอกไม้แบบ IKEBANA ในงาน Lanna Expo 2020

เชียงใหม่ – สถานกง

Read more