ภาพถ่าย “กาแล็กซีแบบกังหัน เงาเสี้ยว ดาวหางนีโอไวส์ เส้นแสงดาวที่เสาดิน และบลูเจท” ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๓

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่

Read more