จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

วันแรกม่วนมาก นักท่องเที่ยวกว่า ๓,๐๐๐ คน กระโดดสุดใจร้องสุดเสียง กับม่วนกั๋นหน้ากาด ๒๐๑๙ “LANDMARK สงกรานต์เชียงใหม่”

เชียงใหม่ – ๑๒ เมษ

Read more

ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ในวันสงกรานต์

ชาวเชียงใหม่รวมถึงนักท่อ

Read more

จังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ “ข่วงวัฒนธรรม” ส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา วันที่ ๑๓-๑๖ เมษายนนี้

จังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจก

Read more