สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จัดงานงาน “New Normal New Network” ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชีย

Read more

เริ่มแล้ว งาน “หัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ ๒๙”(Gift Fair 2019) ๒๙ พฤศจิกายน-๘ ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – ระหว่า

Read more

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดเสวนาชี้แจงและประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more