อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย ซึ่งพบว่า รุนแรงมากสุดในรอบ ๕๐ ปี

อำเภอดอยหล่อเร่งสำรวจควา

Read more

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและสำรวจบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุฤดูร้อน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง

Read more