มูลนิธิโครงการหลวงพร้อมจัดงาน โครงการหลวง ๒๕๖๓ วันที่ ๒๑-๒๗ ธันวาคมนี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียม

Read more

งานแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง ๒๕๖๒ เฉลิมฉลองครบ ๕๐ ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน

เชียงใหม่ – มูลนิธ

Read more