ทีมจิตอาสาแม่โจ้ ออกปฏิบัติการพ่นสารซิลเวอร์นาโน ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้

#กำจัดไวรัสโควิด19 #นวัต

Read more

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ “งานประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ เกษตรแดนคาวบอย” ณ​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะส

Read more

ศูนย์บรรเทาภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองกิจการนักศึกษา ขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อส่งให้อาสาสมัครป้องกันและดับไฟป่า

เชียงใหม่ – ศูนย์บ

Read more

คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและป่าไม้ และกระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าฐานเรียนรู้การจัดการเส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เชียงใหม่ – ดร.สุด

Read more