ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓ สรุปผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอิทธิพลจากพายุซินลากู ห้วงวันที่ ๒-๔ สิงหาคมที่ผ่านมา

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กอง

Read more

ชมรม “กตัญญูคลับ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ดำเนินโครงการ “อาร์มี่ เดลิเวอร์รี่” ส่งข้าวสารอาหารแห้งให้ชุมชนรอบค่าย

ศูนย์บริหารสถานการณ์ COV

Read more

มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค ๓ มอบเครื่องบริโภคและอุปโภคให้เด็กและเยาวชนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more