งานฉลองนครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก และฉลองเชียงใหม่เป็น WCC-World Craft City

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ ๒๗ ปี และพิธีทำบุญเรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาป

Read more

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คึกคักหลังเปิดให้เข้าชมวันแรก

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more