จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

พช. เชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการ “ตามรอยครูบา จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล” ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more