พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณะอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

เชียงใหม่จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีล

Read more

กรมการพัฒนาชุมชนตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

พช. เชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการ “ตามรอยครูบา จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล” ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more