จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้เชิญพัดรองและย่ามการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชสักการะถวายพระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถ

Read more

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง

Read more