ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนเรียน และเปิดห้องปฎิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ University of Medicine 2, Yangon ลงนามข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “วันการได้ยินโลก” (World Hearing Day) เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการได้ยินที่เพิ่มมากขึ้น

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more