คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำรวจและเยี่ยมชมโบราณสถานและโบราณวัตถุที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – ตามที่

Read more

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการ Elementary Complexity: individual art practices in visual art

เชียงใหม่ – ภาควิช

Read more

เชิญร่วมพิธีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครล้านนา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายนนี้

เชียงใหม่ – ภาควิช

Read more

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ “อบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๒” ของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่ – คณะวิจ

Read more