กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

กองบัญชาการควบคุมสถานการ

Read more

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ช่วงเช้า

กองบัญชาการควบคุมสถานการ

Read more

กองทัพภาคที่ ๓ โดยกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔

กองทัพภาคที่ ๓ โดยกองบัญ

Read more

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า จัดชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

กองบัญชาการควบคุมสถานการ

Read more

กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมบูรณาการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า”

เชียงใหม่ – กองทัพ

Read more

รองแม่ทัพภาคที่ ๓ แนะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตรวจสอบพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน

รองแม่ทัพภาคที่ ๓ แนะกอง

Read more

แม่ทัพน้อยที่ ๓ และผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

แม่ทัพน้อยที่ ๓ และผู้บั

Read more

กองบัญชาการเฉพาะกิจฯ ไฟป่าหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ เร่งรณรงค์สร้างการรับรู้ร่วมป้องกันไฟป่าหมอกควัน ห้วงเดือนมกราคม–เมษายนนี้

เมื่อวันที่ ๓ มกราคมที่ผ

Read more

รองแม่ทัพภาคที่​ ๓​ ยืนยัน​ กองกำลังป้องกันชายแดน​วางกำลังพลคุมเข้มชายแดน เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวป้องกัน COVID-19

รองแม่ทัพภาคที่​ ๓​ ยืนย

Read more

รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ประชุมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ๑๗ จังหวัด เตรียมแผนป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ก่อนเข้าสู่ช่วงสถานการณ์

รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ประชุม

Read more