กองกำลังผาเมืองร่วมสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองร่วมสร้าง

Read more

กองกำลังผาเมืองสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองสกัดกั้นแ

Read more

กองกำลังผาเมืองเตรียมเสริมกำลังคุมชายแดน ๒ พื้นที่ในเชียงใหม่และเชียงราย หากสถานการณ์ COVID-19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามีความรุนแรง

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมื

Read more

กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือ

Read more

กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือทำคลอดให้กับประชาชน บริเวณจุดตรวจกิ่วสะไต ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือ

Read more

ผู้บัญชาการกองร้อยทหารม้าที่ ๑ กองบังคับการควบคุมที่ ๑ กองกำลังผาเมือง ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – พล.ต.น

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ กองกำลังผาเมือง จัดกำลังลาดตระเวนพบบุคคลขนยาบ้า ๑๕๒,๒๐๐ เม็ด พร้อมไอซ์ ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเขียงราย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าท

Read more

กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกข้างทาง บริเวณทางหลวงบ้านสินชัย – บ้านอรุโณทัย ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือ

Read more

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมื

Read more

กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพลร่วมพิธีตักบาตร ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพ

Read more