กองกำลังผาเมืองจับกุมผู้มียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองจับกุมผู้

Read more

กองกำลังผาเมืองจับกุมผู้มียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมืองจับกุมผู้

Read more

กองกำลังผาเมืองจับกุมบุคคลหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมืองจับกุมบุค

Read more

กองกำลังผาเมืองควบคุมตัวชายไทยลักลอบข้ามแดนมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า บริเวณสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ ๒ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เชียงราย – เมื่อวั

Read more

กองกำลังผาเมืองยึดจักรยานยนต์ลักลอบนำส่งออกนอกราชอาณาจักร บริเวณริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมืองยึดจักรยา

Read more

กองกำลังผาเมืองยึดยาบ้าพร้อมปืนไทยประดิษฐ์บริเวณกระท่อมกลางป่า อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมืองยึดยาบ้าพ

Read more

กองกำลังผาเมือง โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕ จัดกำลังดับไฟในป่าพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง โดยหน่วย

Read more

รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้แก่ราษฎรอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้บัญชาการกองกำลังผา

Read more