เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ เอส เอฟ ฉลอง ๑๓๓ ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น จัด “เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๒๕๕๓ สนับสนุนโดย อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)” ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more