รองนายกฯ ลงพื้นที่ นำปลูกต้นไม้ต้นแรก เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่

Read more

กระทรวงมหาดไทยประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของ COVID-19 เน้นย้ำทุกจังหวัดศึกษาข้อปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกัน

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เยี่ยมชมเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนมาตรการผ่อนปรน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบความสุขต่อเนื่อง เปิดเผยภาพเบื้องหลังความน่ารักของสัตว์ป่าหายาก

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมอบคว

Read more