กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ. เชียงใหม่ ติดตามการใช้งานฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงพยาบาลลานนา

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

Read more

สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการใช้งานของอาคารชลประทาน เพื่อรองรับการระบายน้ำหลากในฤดูฝนปี ๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ดำเนินโครงการ “อาร์มี่ เดลิเวอร์รี่” ส่งข้าวสารอาหารแห้งให้ชุมชนรอบค่าย

ศูนย์บริหารสถานการณ์ COV

Read more

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เล

Read more