กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกข้างทาง บริเวณทางหลวงบ้านสินชัย – บ้านอรุโณทัย ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือ

Read more

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมื

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเตรียมจัดทำโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เต็มรูปแบบ ที่บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการ

Read more

กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพลร่วมพิธีตักบาตร ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพ

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการ

Read more

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีจ

Read more