ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓ สรุปผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอิทธิพลจากพายุซินลากู ห้วงวันที่ ๒-๔ สิงหาคมที่ผ่านมา

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กอง

Read more

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือพร้อมหน่วยงานความมั่นคง เปิดปฏิบัติการสยบไพรี ๖๓ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

สำนักงานป้องกันและปราบปร

Read more

อำเภอสันทราย โดยสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จัดอบรมขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

อำเภอสันทราย โดยสำนักงาน

Read more

รมช. เกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรว

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกและติดตามความคืบหน้าโครงการด้านจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณ

Read more

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่นายมารีโอ ไวลด์

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีพ

Read more

กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ

กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ

Read more

กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมขยายผลหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

กองบังคับการตำรวจภูธรจัง

Read more