รองผู้ว่า ฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จุดเกิดไฟไหม้บริเวณพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ของทหาร เหนือบริเวณห้วยตึงเฒ่า

เชียงใหม่ – เมื่อเ

Read more