จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ภายใต้โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจก

Read more

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัด

Read more

ททท. เชียงใหม่ และชุมชนโหล่งฮิมคาว ร่วมกันจัดกิจกรรม Chiang Mai Green @ Heart ขยะสร้างสุข ปลุกจิตสำนึกรักโลก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไ

Read more