ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ทางรถไฟเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการ

Read more

กองกำลังผาเมืองจับกุมผู้มียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองจับกุมผู้

Read more

แม่ทัพภาคที่ ๓ กำชับหน่วยทหาร ลดภาวะหมอกควัน พร้อมดูแลสุขภาพกำลังพลของหน่วยและประชาชนพื้นที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน

แม่ทัพภาคที่ ๓ กำชับหน่ว

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เผยผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูง ปี ๒๕๖๓ และทิศทางการสืบสานขยายความสำเร็จต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานของสถาบันว

Read more