กองทัพภาคที่ ๓ เตรียมจัดประชุมบูรณาการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และจัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า (kick off) ประจำปี ๒๕๖๔ แบบ New Normal

กองทัพภาคที่ ๓ เตรียมจัด

Read more