กองกำลังผาเมือง โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕ จัดกำลังดับไฟในป่าพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง โดยหน่วย

Read more