ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตสู้วิกฤต COVID-19 เพื่อเป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการ

Read more

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

กองบัญชาการควบคุมสถานการ

Read more

“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID–19 อย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำ จองเข้าชมผ่านออนไลน์เท่านั้น

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (อง

Read more