กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมบูรณาการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า”

เชียงใหม่ – กองทัพ

Read more

กองกำลังผาเมืองตรวจยึดสินค้าลักลอบส่งออกนอกราชอาณาจักร บริเวณริมแม่น้ำโขง ชายแดนอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมืองตรวจยึดสิ

Read more