รองแม่ทัพภาคที่ ๓ แนะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตรวจสอบพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน

รองแม่ทัพภาคที่ ๓ แนะกอง

Read more

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่ ๕ มกราคมที่ผ่านมา

กองบัญชาการควบคุมสถานการ

Read more

แม่ทัพน้อยที่ ๓ และผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

แม่ทัพน้อยที่ ๓ และผู้บั

Read more

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ เร่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด หลังพบ Timeline ของผู้ติดเชื้อ COVID-19 เข้าเที่ยวภายในสวน

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนา

Read more