ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองสั่งเพิ่มกำลังทหารแก้ปัญหา COVID–19 บริเวณชายแดนด้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมื

Read more

กองกำลังผาเมืองจับกุมผู้ลักลอบขนยาเสพติด ยึดยาไอซ์ ๖๐ กิโลกรัม ณ ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมืองจับกุมผู้

Read more