ประกันสังคมเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน มหาวิทยาลัยพายัพ ในโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่”

ประกันสังคมเชียงใหม่ร่วม

Read more

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ประชุมติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเ

Read more

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร “โครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๒” ตั้งแต่วันนี้ถึง ๙ ธันวาคมนี้

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

Read more