จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุ

Read more