กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

๓ วัน ทะลัก ๑๐,๐๐๐ คน เด็กชอบผู้ใหญ่ชื่นใจ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ กับกิจกรรม Chiangmai Zoo Fun Park: สวนสัตว์แห่งความสนุก

เชียงใหม่ – เพียง

Read more