กองกำลังผาเมืองจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ในพื้นที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมืองจับกุมผู้

Read more

กองร้อยทหารพรานที่ ๓๓๐๔ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๓ กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๘๑ บริเวณบ้านนาปง จังหวัดน่าน

น่าน – เมื่อวันที่

Read more

กองร้อยทหารม้าที่ ๑ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ กองกำลังผาเมือง ตั้งจุดตรวจและจุดสกัดกั้น บริเวณเส้นทางธรรมชาติระหว่าง บ้านม้งเก้าหลัง – ฐานปฏิบัติการแม่โจ๊ก จังหวัดเชียงราย

เชียงราย – เมื่อวั

Read more

กองกำลังผาเมืองปฏิบัติภารกิจปิดล้อม ตรวจค้น และตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมืองปฏิบัติภา

Read more