กองกำลังผาเมืองจับกุมบุคคลลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมืองจับกุมบุค

Read more