ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จัดพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประจำปี ๒๕๖๓

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาท

Read more