นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะ ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ เจดีย์ขาว และขอขมาแม่น้ำปิง เนื่องในโอกาสการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ๒๕๖๓

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

Read more