กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกข้างทาง บริเวณทางหลวงบ้านสินชัย – บ้านอรุโณทัย ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือ

Read more

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมื

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเตรียมจัดทำโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เต็มรูปแบบ ที่บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการ

Read more

กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพลร่วมพิธีตักบาตร ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพ

Read more