ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการ

Read more