จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีจ

Read more

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีท

Read more

กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ ปลูกป่าและสร้างฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพ

Read more