ประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้และภายในสถานีวิทยุเสียงสามยอด เชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชาชนจิตอาสา เราทำความ

Read more

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเช

Read more